BeerSocial Online

https://beersocial-online.com/ ห้องเรียนออนไลน์ สังคม อ.เบียร์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา หากน้องๆ ไม่ได้ให้ความสนใจกับวิชาสังคมมากนัก เพราะวิชาสังคมศึกษามีหน่วยกิตน้อย และน้องส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มากกว่า แต่สำหรับน้องที่อยากจะเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสายนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ วิชาสังคมเป็นวิชาที่สำคัญนะคะ

Berante Online

https://beranteonline.com BERANTE ONLINE ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม มาเรียนออนไลน์ กับ Berante Online คอร์สออนไลน์ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น ทั้งติวเข้มเนื้อหา และติวสอบทุกวิชา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทำงาน

ASci Online

https://online.ascitutor.com โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor) สอนคณิต-วิทยาศาสตร์ ระดับประถมถึงมัธยม โดยเน้นปรับพื้นฐาน ถึงระดับสอบแข่งขัน (วิทยาศาสตร์ สสวท. , สพฐ. , และ ระดับนานาชาติ IMSO , IJSO) ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

NISIT TUTOR

https://www.nisittutor-online.com นิสิตติวเตอร์ออนไลน์ จากโรงเรียนกวดวิชาตัวต่อตัวใจกลางสยาม มาสู่โรงเรียนกวดวิชาออนไลน์ ที่เนื้อหาครบ สอนละเอียด การันตีทำข้อสอบได้ 100%

PromptMind

https://online.promptmind.com สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ PromptMind ถาบันสอนภาษาอังกฤษ PromptMind เกิดขึ้นจากความตั้งใจของครูเจี๊ยบที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในยุคที่ทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรหมแดนในทุกมิติ ครูเจี๊ยบมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดเทคนิคการสอนที่จะช่วยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการสอบและการนำไปใช้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างยั่งยืน